ชวนแรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน

| |
อ่าน : 578

ที่มา : เดลินิวส์

ชวนแรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน thaihealth

แฟ้มภาพ

ชวนแรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามนโยบาย "หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้า"

นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครแรงงานชี้แจงสิทธิประโยชน์และสิทธิแรงงานอิสระในหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ให้ทราบถึงข้อดีของการมีหลักประกันสังคม ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี

ขณะนี้บางจังหวัด เช่น อุทัยธานี และพะเยา มีหมู่บ้านที่มีลูกบ้านสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ แล้ว 2 หมู่บ้าน ในส่วนของ จ.สมุทรสงคราม ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งคณะทำงานแกนนำอาสาสมัครแรงงานเพื่อดำเนินการหาหมู่บ้านชุมชนมาเป็นต้นแบบ ตามมาตรา 40 ซึ่งต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านเห็นประโยชน์ว่าเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุต้องนอนพักรักษาตัวก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ หรือกรณีเสียชีวิตก็จะมีเงินค่าทำศพ ลูกหลานจะได้ไม่เดือดร้อน ตามนโยบาย "หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้า" จึงขอเชิญแรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม