พลังเยาวชนสร้าง 'สื่อ' สะท้อนสังคม

| |
อ่าน : 1,080

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online

พลังเยาวชนสร้าง \'สื่อ\' สะท้อนสังคม thaihealth

นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ปี 5 จากมหาวิทยาลัย 12 แห่ง 14 คณะ กว่า 300 คน แสดงพลังการเป็นนักออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์สื่อ

เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย สะท้อนผลงานผ่านนิทรรศการแสดงผลงาน "UNC The Exhibition 2018" ใน 4 ประเด็นการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สิ่งแวดล้อม / กำจัดขยะ, ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ศิลปะรับใช้ชุมชน / การท่องเที่ยวชุมชน และอาหารวันนี้ หวังกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและหาทางร่วมกันแก้ไข ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากริเริ่มร่วมกันระหว่าง สสส. สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย  มสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งประเทศไทย) ภาคประชาสังคม และมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อที่จะไปหนุนเสริมการเรียนการสอนของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้มีความหมายมากขึ้น และหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ประสบการณ์ชีวิต

สำหรับตัวอย่างผลงานของเยาวชน ในประเด็นอาหารวันนี้ นางสาวซัลมา เป็นสุข คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตัวแทน "ผลงานหิวมานิห์" นำเสนอแคมเปญรณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารพื้นบ้านที่กำลังจะหายไปและมีการแนะนำแหล่งขาย ร่วมสะท้อนการเข้าร่วมโครงการ ว่า เมื่อก่อนรู้สึกว่าเราไม่เก่ง ทำงานไม่ได้ แต่พอได้ลองทำ ได้รู้อะไรใหม่ ๆ ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้ ได้เห็นงานของเพื่อน ๆ ได้แลกเปลี่ยนงานกัน ก็คือเราสามารถนำปัญหาของเราออกมาเผยแพร่ให้กับสังคมได้เห็นเหมือนกัน

ด้าน นายฐิติวัสส์ ธรรมะ นักศึกษาสาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัวแทนผลงาน "สื่อให้รู้ สู่ที่ทิ้ง (ขยะ)" ประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ รณรงค์ขยะที่ชายหาดบางแสน บอกว่า โครงการนี้ทำให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงผลงาน ได้เห็นผลงานของเพื่อน ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนาผลงานของตัวเอง กลุ่มเราทำเรื่องเกี่ยวกับขยะ ที่หาดบางแสน มีขยะเยอะมาก นักท่องเที่ยวมาขยะก็จะเยอะตลอด ถังขยะมีเพียงพอแต่ขยะก็เกลื่อนไปหมด เราก็เลยคิดว่าในสายที่เราเรียน เราสามารถทำอะไรที่จะนำไปใช้กับชุมชนได้บ้าง เราก็เลยทำข้อมูลกราฟิก เพื่อบอกข้อมูลกับนักท่องเที่ยว

โครงการ UNC ปีที่ 6 จะเริ่มขึ้นมกราคม ปี 2562 โดยจะกระจายโครงการไปสู่สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม