สสส. รับเกียรติบัตรองค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา

| |
อ่าน : 693

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

สสส. รับเกียรติบัตรองค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา thaihealth

สสส. รับเกียรติบัตรองค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุุขภาพ สสส. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในฐานะที่เป็นองค์กรเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education อย่างต่อเนื่อง ในงาน “CA CONNECT” ซึ่งจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 4 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม