กกจ.เตรียมจัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 575

ที่มา :  มติชน

กกจ.เตรียมจัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการจัดหางานเตรียมจัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศจำนวน 20,843 อัตรา

นางเพชรรัตน์ สินอวย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพนักงานบริษัท ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรโดยลดพนักงาน จึงสั่งการให้ กกจ.เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ ทั้งนี้ กกจ.เตรียมจัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศจำนวน 20,843 อัตรา ตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1.พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 2.ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3.เสมียน เจ้าหน้าที่ 4.ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 5.พนักงานบริการ โดยรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.-ปวส. และปริญญาตรี

"นอกจากนั้น ยังให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งให้บริการหลายที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob หรือสมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่น "Smart Job Center" ซึ่งการให้บริการทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น สามารถใช้บริการได้ทุกเวลา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1506 กด 2" นางเพชรรัตน์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม