3 ประเด็นเร่งด่วนขับเคลื่อนงานเยาวชน

| |
อ่าน : 1,039

ที่มา : มติชน

3 ประเด็นเร่งด่วนขับเคลื่อนงานเยาวชน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบนโยบายงานเยาวชนเร่งด่วน 3 ประเด็นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรม ดย.ว่า งานด้านเด็กและเยาวชนเป็นงานถนัดของตนอยู่แล้ว เพราะเคยเป็นรองอธิบดีในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ก่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวง พม. ทั้งนี้ หลังจากเข้ามารับตำแหน่ง ตนได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานในสังกัด 107 หน่วย พร้อมเชิญนักวิชาการ นักสิทธิ และเอ็นจีโอด้านเด็กและเยาวชน มาเล่าถึงสิ่งที่อยากเห็น พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วน 3 ประเด็นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ก่อนเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ พม.จะมีงาน "ไทยแลนด์ โซเชียล เอ็กซ์โป" ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1.สภาเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีถึงระดับตำบลแล้ว ซึ่ง ดย.จะสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและทำกิจกรรม อาทิ ทำจิตอาสาต่างๆ เข้าค่ายเยาวชน ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนที่มีสิทธิออกไปเลือกตั้ง รณรงค์ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยจะขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่ของตนเอง ก่อนรวบรวมผลงานมาจัดแสดงในงานไทยแลนด์ โซเชียล เอ็กซ์โป

อธิบดี ดย.กล่าวอีกว่า 2.ค่ายเยาวชน ปัจจุบัน ดย.มีการจัดค่ายเยาวชนมากมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดค่ายเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนายั่งยืน มูลนิธิรัฐบุรุษ จึงมีความคิดจะบูรณาการทุกภาคส่วนให้มาร่วมจัดกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้แนวคิดค่ายเยาวชนคุณธรรมและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ให้รองรับเด็กได้มากขึ้น ค่ายใหญ่ขึ้น โดยเริ่มจากนำเยาวชนกลุ่มเสียที่อยู่ในสถานพินิจ ค่ายวิวัฒน์พลเมืองมาฝึกเข้มกับทหารตำรวจ จากนั้นให้กลุ่มเด็กเสียมาช่วยกลุ่มเด็กเสี่ยงในการให้คำแนะนำ ถอดบทเรียนชีวิตเตือนสติ และ 3.ปัญหาแม่วัยรุ่น จะทำใน 3 มิติ คือป้องกันวัยรุ่นหญิงที่มีลูกอยู่แล้วต้องไม่ท้องซ้ำ แนะนำเซฟเซ็กซ์ และทำวิจัยกับแม่วัยรุ่น เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม