มรภ.สงขลา-กศน.จัดการศึกษาผู้สูงอายุต่อเนื่อง

| |
อ่าน : 1,333

ที่มา :  ข่าวสด

มรภ.สงขลา-กศน.จัดการศึกษาผู้สูงอายุต่อเนื่อง thaihealth

แฟ้มภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ กศน. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงอายุของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงอายุของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกับนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ภาคใต้ และ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ กศน. จ.สงขลา

โดยจะร่วมกันส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนวิทยากร สถานที่ หรือด้านอื่นๆ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของแต่ละฝ่าย ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่หน่วยงานทั้งสี่จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน

ด้านอาจารย์รัชยา วีรการณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางคณะดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ โนราบิก วิทยากรโดยอาจารย์รวิสรา ศรีชัย ละครเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งมีตนเป็นวิทยากร และหลักสูตรดนตรีไทย วิทยากรโดย อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์

"ส่วนการดำเนินงานปีที่สองจะมีทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คืออังกะลุงกับรำกลองยาว รวม 5 หลักสูตร โดยทางคณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กับโปรแกรมวิชาดนตรีไทย เข้ามาเป็นผู้ช่วยสอน เพื่อนำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยนักศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม