มรภ.สงขลา-กศน.จัดการศึกษาผู้สูงอายุต่อเนื่อง

| |
อ่าน : 604

ที่มา :  ข่าวสด

มรภ.สงขลา-กศน.จัดการศึกษาผู้สูงอายุต่อเนื่อง thaihealth

แฟ้มภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ กศน. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงอายุของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงอายุของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกับนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ภาคใต้ และ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ กศน. จ.สงขลา

โดยจะร่วมกันส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนวิทยากร สถานที่ หรือด้านอื่นๆ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของแต่ละฝ่าย ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่หน่วยงานทั้งสี่จะได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน

ด้านอาจารย์รัชยา วีรการณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางคณะดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ โนราบิก วิทยากรโดยอาจารย์รวิสรา ศรีชัย ละครเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งมีตนเป็นวิทยากร และหลักสูตรดนตรีไทย วิทยากรโดย อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์

"ส่วนการดำเนินงานปีที่สองจะมีทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คืออังกะลุงกับรำกลองยาว รวม 5 หลักสูตร โดยทางคณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กับโปรแกรมวิชาดนตรีไทย เข้ามาเป็นผู้ช่วยสอน เพื่อนำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยนักศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม