กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือให้อาหารนกพิราบ

| |
อ่าน : 1,098

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือให้อาหารนกพิราบ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกพิราบ ก่อเกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

นายวีรยุทธ  รวดเร็ว  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า  จังหวัดลำปางได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากกรมการท่องเที่ยว  ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการให้อาหารนกพิราบ  ทั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ กรณีนักท่องเที่ยวให้อาหารนกพิราบจนกลายเป็นปัญหาทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

ทั้งนี้ ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแนวทางให้มีการติดป้ายขอความร่วมมืองดให้อาหารนกพิราบ ป้ายเตือนและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มาจากนกพิราบ รวมทั้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ที่เป็นเหตุก่อความเดือนร้อนรำคาญ

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการติดป้ายประชาสัมพันธ์  และขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปได้งดให้อาหารนกพิราบด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม