ไทยร่วมอาเซียนคุ้มครองสตรี-เด็ก

| |
อ่าน : 530

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

ไทยร่วมอาเซียนคุ้มครองสตรี-เด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

ประเทศไทยให้ความสำคัญและจะผลักดันมาตรการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนความร่วมมือในคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ซึ่งสถานภาพผู้หญิงในประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้น

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงการณ์ “การคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง” ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่า สถานภาพผู้หญิงในประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ โดยปี 2560 ผู้หญิงมีบทบาทในตำแหน่งผู้บริหารภาคเอกชนถึงร้อยละ 42

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงยังประสบปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ดังนั้น การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองทางสังคมเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยได้ขับเคลื่อนด้วยการผลักดันกฎหมาย รวมทั้ง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งคุ้มครองสิทธิทั้งผู้หญิง และผู้ชาย รวมถึงผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศกำเนิด ในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กหญิง มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งให้ความช่วยเหลือทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การค้ามนุษย์ แรงงาน เด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคม ทั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญและจะผลักดันมาตรการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนความร่วมมือในคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม