ระวังอันตรายโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว

| |
อ่าน : 648

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ระวังอันตรายโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว thaihealth

เผยในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้สัตว์น้ำมักจะป่วยร่างกายอ่อนแอ เครียด ไม่ค่อยกินอาหาร สัตว์น้ำจึงติดเชื้อได้ง่าย โรคสัตว์น้ำที่พบบ่อยในการเลี้ยงปลา ได้แก่ โรคจุดขาวในปลาดุก ปลาสวาย โรคหนอนสมอในปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ โรคเห็บระฆังในปลาทั่วไป เป็นต้น

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งหาวิธีการป้องกันการระบาดของโรคสัตว์น้ำ ให้ได้คำแนะนำวิธีป้องกันดูแล ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคสัตว์น้ำหลีกเลี่ยง ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด เช่น ลดปริมาณอาหารปลาให้น้อยลงเพราะในช่วงอากาศหนาวอุณหภูมิในตัวปลาจะต่ำลงการเผาผลาญอาหารก็ต่ำลงไปด้วย

พยายามงดการเปลี่ยนถ่ายน้ำภายในบ่อ และไม่นำน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อ เพราะอาจมีเชื้อโรคปะปนเข้ามา ถ้าต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำต้องมั่นใจว่าน้ำที่จะเปลี่ยนนั้นสะอาดจริงๆ ปลาที่เลี้ยงในบ่อดินควรรักษาสภาพน้ำให้อยู่ในสภาพดี สำหรับปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณน้ำตื้น ควรย้ายไปอยู่บริเวณน้ำลึก ซึ่งจะเป็นการปรับอุณหภูมิของน้ำเพราะอุณหภูมิน้ำลึกจะสูงกว่า ช้อนและเก็บปลาที่ตายหรือป่วยใกล้ตายออกให้หมด และทำลายโดยการฝังดินหรือเผาทิ้ง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

หากมีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประมงที่อยู่ประจำสำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม