วัณโรคดื้อยากลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

โดย
| |
อ่าน : 2,401

กรมควบคุมโรค ชี้วัณโรคดื้อยากลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันการที่วัณโรคกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น เป็นโรคเอดส์ หรือโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน รวมถึงการเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ชายแดนเข้ามาเป็นภาคแรงงานก็อาจจะมีการกระจายของเชื้อวัณโรคตามมาด้วย

แนวโน้มของการดื้อยา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในระดับปฐมภูมิที่ตรวจเสมหะพบเชื้อ ร้อยละ 1.6 อัตราการดื้อยาจะน้อย กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ป่วยในเรือนจำ หรือผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคเอดส์สูง หรืออยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด หรือในสถานบริการขนาดใหญ่ซึ่งจะมีอัตราการดื้อยาร้อยละ 5-7 และกลุ่มที่ 3 เป็นผู้ที่เคยมีประวัติรักษาวัณโรคมาก่อน หรือรักษาไม่หาย หรือรักษาแล้วกินยาไม่ครบ ขาดยา จะพบอัตราการดื้อยาถึงร้อยละ 34.5

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเชื้อดื้อยาอยู่ราว 770-800 คน ในจำนวนนี้มี 500-600 คน ที่ขึ้นทะเบียนรักษาเป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาและต้องใช้ยาต้านวัณโรคระดับที่ 2 ซึ่งที่มาของปัญหาวัณโรคดื้อยาเกิดจากผู้ป่วยหยุดรับประทานยา ทำให้เมื่อกลับมารับประทานยาใหม่เชื้อวัณโรคจะดื้อยาและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคนั้นกรมควบคุมโรคได้เร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรค ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยสร้างแกนนำหรืออสม.ติดตามผู้ป่วยไปถึงบ้านเพื่อดูแลกำกับการกินยาจนครบระยะเวลารักษา

หากพบว่ามีการไอติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะ หรือไอมีเสมหะปนเลือด มีอาการเจ็บหน้าอก และมีไข้ต่ำๆ ตอนบ่ายหรือค่ำ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที หากพบว่าเป็นวัณโรคต้องอย่าอายที่จะรักษา เพราะวัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้  

  

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม