นครศรีธรรมราช ติวเข้มชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

| |
อ่าน : 891

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

นครศรีธรรมราช ติวเข้มชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ thaihealth

แฟ้มภาพ

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ติวเข้มให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือภัยพิบัติ

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัด ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตำบล ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 ตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยเชิงรุก เน้นการป้องกัน การเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย ให้สามารถให้ความช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. อสม. มูลนิธิ และเครือข่ายประชาชนเข้ารับการอบรม

          ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดอบรมการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตำบล ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 ตำบล หรือ 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทุกแห่ง โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพความสามารถ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม