ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวแยก-ลดปริมาณขยะ

| |
อ่าน : 777

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือแยก-ลดปริมาณขยะ เที่ยววิถีไทยสะอาดปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว เลือกกินอาหารจากตลาดสดน่าซื้อท่องเที่ยววิถีไทยที่สะอาดปลอดภัย ที่มีกระจายในทุกจังหวัดท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันคัดแยกและลดปริมาณขยะ เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธาณรสุข กล่าวว่าขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลง ซึ่งประชาชนจำนวนมากได้เริ่มออกไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาวกันบ้างแล้ว ซึ่งภาครัฐได้เตรียมการรองรับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว จากผลการดำเนินงานโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย พร้อมทั้งพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อในจังหวัดท่องเที่ยวแล้ว ประชาชนสามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนยึดหลักความสะอาดสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลเพื่อความปลิดภัย ด้วยการเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าส้วม

ทั้งนี้ ปัญหาที่น่าห่วง คือ เรื่องขยะที่กลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์ ปัจจุบันพบแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในทะเลขณะนี้ประเทศไทยมีขยะในทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก มีการปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากถึง 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคน ส่งผลต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ของสัตว์ในธรรมชาติ นักท่องเที่ยวทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการทิ้งขยะลงถังขยะและแยกขยะให้ถูกต้อง ลดปริมาณขยะด้วยการเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม