ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวแยก-ลดปริมาณขยะ

| |
อ่าน : 1,313

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือแยก-ลดปริมาณขยะ เที่ยววิถีไทยสะอาดปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว เลือกกินอาหารจากตลาดสดน่าซื้อท่องเที่ยววิถีไทยที่สะอาดปลอดภัย ที่มีกระจายในทุกจังหวัดท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันคัดแยกและลดปริมาณขยะ เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธาณรสุข กล่าวว่าขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลง ซึ่งประชาชนจำนวนมากได้เริ่มออกไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาวกันบ้างแล้ว ซึ่งภาครัฐได้เตรียมการรองรับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว จากผลการดำเนินงานโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย พร้อมทั้งพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อในจังหวัดท่องเที่ยวแล้ว ประชาชนสามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนยึดหลักความสะอาดสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลเพื่อความปลิดภัย ด้วยการเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าส้วม

ทั้งนี้ ปัญหาที่น่าห่วง คือ เรื่องขยะที่กลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์ ปัจจุบันพบแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในทะเลขณะนี้ประเทศไทยมีขยะในทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก มีการปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากถึง 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคน ส่งผลต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ของสัตว์ในธรรมชาติ นักท่องเที่ยวทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการทิ้งขยะลงถังขยะและแยกขยะให้ถูกต้อง ลดปริมาณขยะด้วยการเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม