สสส.จับมือ รง.ยกระดับทรัพยากรแรงงาน

โดย
| |
อ่าน : 2,598

 

สสส. จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับทรัพยากรบุคคล decent work by happy workplace สร้างองค์กรคุณภาพ คนทำงานเกิดความสุข เชื่อองค์กรในประเทศไทย รู้ว่าแผนสร้างคนสำคัญ แต่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับ

วานนี้ (28 มี.ค.) ที่โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ท สวีท กรุงเทพฯ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ decent work by happy workplace โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

โดย นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันทุกประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นลำดับต้นๆ หากประเทศใดไม่ให้ความสำคัญ จะทำให้เสียเปรียบการพัฒนาในทุกด้าน สูญเสียโอกาสในเวทีการแข่งขันทางการค้า การลงทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานประกอบการ หรือ long life learning เพื่อนำไปสู่ decent work หรือการมีสัมมาชีวะ ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาทัศนคติและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมีการทำงานที่ดีและชีวิตมีความสุข ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลงในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันในรูปแบบ decent work ควบคู่กับ happy work place หรือ องค์กรแห่งความสุข ของ สสส. และสมาคมการจัดการงานบริหารบุคคลแห่งประเทศไทย เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากในองค์กร จากการประเมินองค์กรต่างๆในประเทศไทย พบว่า 10% ตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ และเตรียมแผนรองรับเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ส่วนอีก 90% ทราบว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังไม่มีแผนการจัดการพัฒนาบุคลากรรองรับ ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารองค์กรต่างๆ ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขในที่สุด

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ decent work by happy workplace ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สมาคมการบริหารจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ สสส. ถือเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง 3หน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และสาธารณชน และนำไปสู่การจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น 1.การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ สร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ 2.ขยายองค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ 3.จัดกิจกรรมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4.ขยายโครงการนำร่องการอบรมนักบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และ 5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“การก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุข หรือ happy workplace จำเป็นต้องประกอบด้วย องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงาน ออกแบบองค์กรรองรับความต้องการของพนักงาน จะสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน หรือสร้างให้พนักงานเกิดสุขภาวะและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีนำไปสู่การทำ งานที่มีประสิทธิภาพ งานได้ผล คนมีความสุข” ก็จะกลายเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง” ทพ.กฤษดา กล่าว

นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของไทย ให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ และยกระดับวิชาชีพการบริหารงานบุคคลให้ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง โดยให้บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและองค์กรต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น พร้อมนำความรู้ไปส่งเสริมและสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม