ห่วงคนเสพโซเชียลฯ 80% ใช้อารมณ์ตัดสินข้อมูล

| |
อ่าน : 538

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

ห่วงคนเสพโซเชียลฯ 80% ใช้อารมณ์ตัดสินข้อมูล thaihealth

แฟ้มภาพ

นักวิจัยห่วงข่าวสารล้นโซเชียลฯ บิดเบือนข้อมูล อึ้งคนเสพ80%ใช้อารมณ์-ความเคยชิน ตัดสินข้อมูล “สวสร.” เร่งเดินหน้าผลักดันคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นวัคซีนป้องกัน พร้อมเปิดรับงานวิจัยความรอบรู้ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า ในการวิจัยพบสังคมไทยและโลกกำลังเผชิญกับภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น จากการสื่อสารสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้รับสารมีอำนาจในการแชร์ข้อมูล อาจมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อสื่อใด และการทบทวนงานวิจัยในต่างประเทศด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม พบว่าในแต่ละวัน คนเราจะใช้การคิด ตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ใน เฉลี่ย 2,500-10,000 ครั้งต่อวัน ที่น่าห่วงคือมีเพียงร้อยละ 20 ที่ใช้เหตุผลและความรู้ประกอบการตัดสินใจ ส่วนร้อยละ 80 ใช้อารมณ์และความคุ้นชินในการตัดสินใจ โดยมีปัจจัยอิทธิพลของโฆษณา การเชื่อตามวัฒนธรรม บริบทแวดล้อม เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการขับเคลื่อนงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ จึงเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันประชาชนถูกหลอกจากข่าวสารสุขภาพที่เป็นเท็จ แต่ยังทำได้ไม่มาก ยังจำกัดอยู่ในวงวิชาชีพทางด้านสุขภาพ การศึกษา และจิตวิทยา เท่านั้น การวิจัยเรื่องความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในอนาคตจึงมีความสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม