โครงการ 'สัปดาห์การรู้ทันเท่าทันสื่อ'

| |
อ่าน : 1,328

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โครงการ \'สัปดาห์การรู้ทันเท่าทันสื่อ\' thaihealth

โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (TCE) มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่ติดตามประเด็นทางสังคม คนทำงานด้านเท่าทันสื่อฯ และการสร้างเมือง นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้สื่อดิจิทัลร่วมงาน โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561 MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคนในการร่วมสร้างสรรค์ออกแบบเมือง หรือการพัฒนาพื้นที่ที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเป็นธรรมอย่างทั่วถึงในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์รามา บางรัก กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/uO0sEsuCIwZXaLkh2 (จำนวนจำกัด)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม