โครงการ 'สัปดาห์การรู้ทันเท่าทันสื่อ'

| |
อ่าน : 1,640

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โครงการ \'สัปดาห์การรู้ทันเท่าทันสื่อ\' thaihealth

โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (TCE) มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่ติดตามประเด็นทางสังคม คนทำงานด้านเท่าทันสื่อฯ และการสร้างเมือง นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้สื่อดิจิทัลร่วมงาน โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2561 MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคนในการร่วมสร้างสรรค์ออกแบบเมือง หรือการพัฒนาพื้นที่ที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเป็นธรรมอย่างทั่วถึงในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ปรินซ์รามา บางรัก กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/uO0sEsuCIwZXaLkh2 (จำนวนจำกัด)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม