จะกินผักทั้งที..ทำอย่างไร

| |
อ่าน : 2,916

ที่มา : หนังสือสารเคมีตกค้างในอาหารสด

จะกินผักทั้งที..ทำอย่างไร thaihealth

แฟ้มภาพ

องค์การอนามัยโลก แนะนำให้รับประทานผักและผลไม้วันละ 400 กรัม เป็นอย่างน้อย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทางเดินอาหาร-กระเพาะอาหาร-หลอดอาหาร ฯลฯ ดังนั้น หากจะกินผักให้ปลอดภัย ควรทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ปลูกผักกินเองที่บ้าน เช่น มะนาว พริก โหระพา เป็นต้นกินผักพื้นบ้านดีกว่า เพราะต้านทานแมลงได้ดี ใช้ยาฆ่าแมลงน้อย เช่น ตำลึง  ดอกโสน ผักโขม เป็นต้น 

2.เลือกกินผักผลไม้ตามฤดูกาล เพราะดีต่อร่างกาย ใช้ยาเร่งและยาฆ่าแมลงน้อยซื้อผักปลอดสารพิษ ซึ่งระบุว่าเป็น ผักปลอดสารเคมี (Pesticide Free), ผักอนามัย (Pesticide Safe) หรือผักกางมุ้ง, และผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)    สำหรับผักเกษตรอินทรีย์ (organic) ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตและหลังเก็บเกี่ยวซึ่งผักเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะมีเครื่องหมาย “ออร์กานิกไทยแลนด์”(Organic Thailand) รับรองผลผลิตในระดับการค้าภายในประเทศ และสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมาย มกท. ที่มีเครื่องหมาย “IFOAM Accredited” รับรองผลผลิตในระดับการค้าระหว่างประเทศวิธีทานผักผลไม้ให้ปลอดสาร

3.ล้างผักผลไม้ก่อนทานทุกครั้งอย่างตั้งใจ ซึ่งการล้างผักผลไม้ให้สะอาดเพื่อลดสารเคมีตกค้างมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผักผลไม้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม