กสร.พัฒนาแรงงานนอกระบบ

| |
อ่าน : 623

ที่มา :  มติชน

กสร.พัฒนาแรงงานนอกระบบ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้าง พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงแรงงานเน้นส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ซึ่งปัจจุบันมี 20.8 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี กสร.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มทำวิกผม ทำพรมเช็ดเท้า เสื่อ ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และวันที่ 28 ตุลาคม กสร.จะเข้าไปเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย การป้องกันอันตรายและโรคจากการทำงาน การสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้าง พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดอื่นๆ และพื้นที่ใกล้เคียงอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม