เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน

| |
อ่าน : 2,321

ที่มา : แนวหน้า

รณรงค์ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (kick off) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่ดี” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีแผนการดำเนินงานและมาตรการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แบ่งเป็น 3 มาตรการคือ 1. มาตรการเตรียมการและป้องกัน 2. มาตรการรับมือ 3. มาตรการสร้างความยั่งยืน 

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในหัวข้อ  หยุดหมอกควันไฟป่า ด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน   การเปิดตัวมาสคอตรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ การรับมอบเงินสมทบกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า  รวมถึงการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

สำหรับ แนวทางป้องกันในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งทาง Online , On air และ On ground นอกจากนั้นด้านการแก้ไขปัญหา ยังเตรียมพร้อมใช้ระบบสั่งการแบบ Single Command เพื่อบริหารจัดการการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างบูรณาการในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ที่สำคัญ ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 25 อำเภอ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม