เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน

| |
อ่าน : 2,254

ที่มา : แนวหน้า

รณรงค์ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (kick off) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่ดี” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีแผนการดำเนินงานและมาตรการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า แบ่งเป็น 3 มาตรการคือ 1. มาตรการเตรียมการและป้องกัน 2. มาตรการรับมือ 3. มาตรการสร้างความยั่งยืน 

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในหัวข้อ  หยุดหมอกควันไฟป่า ด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน   การเปิดตัวมาสคอตรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ การรับมอบเงินสมทบกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า  รวมถึงการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันไฟป่า พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

สำหรับ แนวทางป้องกันในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งทาง Online , On air และ On ground นอกจากนั้นด้านการแก้ไขปัญหา ยังเตรียมพร้อมใช้ระบบสั่งการแบบ Single Command เพื่อบริหารจัดการการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างบูรณาการในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ที่สำคัญ ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 25 อำเภอ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เมนูอันตราย  จีรพันธ์ พิมพ์สว่าง  ฝุ่นละอองในระหว่างการก่อสร้าง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รู้ทันไข้เลือดออก ยุงลาย common house mosquito ไข้เลือดออก  ความมั่นคงทางอาหาร  ขับรถระยะไกล  ดื้อรั้น  งดเหล้า FC  วิทยาศาสตร์การแพทย์  สิทธิแรงงานนอกระบบ  ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์  เคนย่า  innovation  การลดน้ำหนัก  เป็นมิตร  ทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการด้านการประเมินผล รับสมัครงาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ การสร้างความเข้าใจ คัดเลือกบุคลากร ดูแลสุขภาพของตัวเอง อาสาสมัคร  งานศพ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ระบบเว็บไซต์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม