รู้ทันฉลากสินค้า

| |
อ่าน : 3,235

ที่มา : หนังสือรู้ทันฉลากสินค้า

รู้ทันฉลากสินค้า thaihealth

แฟ้มภาพ

สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมักแข่งขันในเรื่องสรรพคุณชั้นเยี่ยม การจะแน่ใจว่าใช้สินค้าแล้วปลอดภัย สิ่งสำคัญคือการอ่านฉลากสินค้าให้ละเอียดและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนซื้อ แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าฉลากสินค้านอกจากบอกรายละเอียดแล้ว บางครั้งก็มีการโฆษณาเกินจริง และถึงแม้จะมี อย.ก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

เพื่อให้เราแน่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากมายในชีวิตประจำวันเราจะต้องรู้ว่าฉลากสินค้าที่ถูกต้องประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง สิ่งที่เราควรต้องพิจารณา มีดังนี้

1.ชื่อผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจนและไม่เกิดความเข้าใจผิด

2.ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งต้องชัดเจน  ทั้งชื่อผู้ผลิต  ที่ตั้ง สถานที่ผลิต สถานที่แบ่งบรรจุ เพราะหากใช้แล้วเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายได้

3.วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ  เพื่อจะได้ใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรมีวันผลิต ส่วนวันหมดอายุอาหารบางประเภทที่มีอายุสั้น   เช่น    นม   โยเกิร์ต ฯลฯ และยาทุกตัวจะต้องแสดงให้ชัดเจน

4.ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องแสดงจำนวนที่บรรจุในภาชนะที่จำหน่าย โดยหน่วยจะแตกต่างตามลักษณะของสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้

 • ของเหลว แสดงจำนวนหน่วยปริมาตรของเหลวเช่น   มิลลิลิตร ซีซี   ลิตร    ฯลฯ 
 • ของแข็ง แสดงจำนวนปริมาณในหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม กรัม    กิโลกรัม ฯลฯ
 • ของผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น   น้ำหนักรวม   น้ำหนักสุทธิ  น้ำหนักเนื้อ ฯลฯ

5.ส่วนประกอบสำคัญ จะแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นร้อยละ

6.เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ได้แก่ อย.   หรือ    มอก. เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม