รู้ทันฉลากสินค้า

| |
อ่าน : 2,576

ที่มา : หนังสือรู้ทันฉลากสินค้า

รู้ทันฉลากสินค้า thaihealth

แฟ้มภาพ

สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมักแข่งขันในเรื่องสรรพคุณชั้นเยี่ยม การจะแน่ใจว่าใช้สินค้าแล้วปลอดภัย สิ่งสำคัญคือการอ่านฉลากสินค้าให้ละเอียดและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนซื้อ แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าฉลากสินค้านอกจากบอกรายละเอียดแล้ว บางครั้งก็มีการโฆษณาเกินจริง และถึงแม้จะมี อย.ก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

เพื่อให้เราแน่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากมายในชีวิตประจำวันเราจะต้องรู้ว่าฉลากสินค้าที่ถูกต้องประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง สิ่งที่เราควรต้องพิจารณา มีดังนี้

1.ชื่อผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจนและไม่เกิดความเข้าใจผิด

2.ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งต้องชัดเจน  ทั้งชื่อผู้ผลิต  ที่ตั้ง สถานที่ผลิต สถานที่แบ่งบรรจุ เพราะหากใช้แล้วเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายได้

3.วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ  เพื่อจะได้ใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรมีวันผลิต ส่วนวันหมดอายุอาหารบางประเภทที่มีอายุสั้น   เช่น    นม   โยเกิร์ต ฯลฯ และยาทุกตัวจะต้องแสดงให้ชัดเจน

4.ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องแสดงจำนวนที่บรรจุในภาชนะที่จำหน่าย โดยหน่วยจะแตกต่างตามลักษณะของสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้

 • ของเหลว แสดงจำนวนหน่วยปริมาตรของเหลวเช่น   มิลลิลิตร ซีซี   ลิตร    ฯลฯ 
 • ของแข็ง แสดงจำนวนปริมาณในหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม กรัม    กิโลกรัม ฯลฯ
 • ของผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น   น้ำหนักรวม   น้ำหนักสุทธิ  น้ำหนักเนื้อ ฯลฯ

5.ส่วนประกอบสำคัญ จะแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นร้อยละ

6.เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ได้แก่ อย.   หรือ    มอก. เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สภาพอากาศ  คำถาม  งานสร้างสุขภาคใต้  สร้างพลังงาน  ข้อควรปฏิบัติ  กีฬาปลอดเหล้า  ระบบกล้ามเนื้อ  วิชาชีพพยาบาล  กระต่ายตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด  แอสเบสตอส  ยูวี  รถเมย์  ทางเลือกของผู้บริโภค  เวศศาสตร์ป้องกัน  ศิลปะเพื่อสังคม  สขภาพจิต  อวดอ้างสรรพคุณ  อบจ. ยโสธร จังหวัดน่าอยู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตร  รณรงค์สื่อสารสาธารณเพื่อสังคม  บริการทางสุขภาพ  ตรวจหาเชื้อ  สัตว์พิษ  การเสียชีวิต  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๘๐ พรรษา  ถนนเด็กเดินครั้งที่ 8