โปรแกรม 'ยุติความรุนแรง' สู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง

| |
อ่าน : 2,735

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ประชาไท

โปรแกรม \'ยุติความรุนแรง\' สู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง thaihealth

โปรแกรม 'ยุติความรุนแรง' เปลี่ยนการ 'หาคนผิด' แก้ปัญหาร่วมกัน

เพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ผศ.ดร. มาดี ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำคณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอ "โปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการ กระทำซ้ำ" ในงานเสวนา "พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว" จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ สสส.

โดยโปรแกรมดังกล่าวถอดบทเรียนมาจากการนำไปทดลองใช้จริงจนกลายมาเป็นโปรแกรมที่เป็นเสมือน "ไกด์" ให้กับชุมชนในการเลือกวิธีสร้างพื้นที่ปลอดภัย และยุติความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง

ผศ.ดร.มาดี ระบุว่า หัวใจหลักของการดำเนินงานในชุมชนคือ "ความไว้วางใจ" ซึ่งบรรดาแกนนำที่เป็นคนในชุมชนจะได้รับความไว้วางใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่ากลุ่มนักวิชาการ หรือสหวิชาชีพจากภายนอก

ทั้งนี้ "แกนนำ" ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ของตน มีระบบวิธีคิดที่จะไม่ทำให้เกิดการกระทำซ้ำ และมีทักษะการสื่อสารที่ดีด้วย

ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว มีขั้นตอนดังนี้ 1.จำแนกกลุ่มผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวที่เข้าร่วมโปรแกรม ว่ามาจากคำสั่งศาลหรือเข้าร่วมโดยสมัครใจ พร้อมทำการคัดกรองข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น เช่น มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิต หรือมีการใช้สารเสพติดหรือไม่ 2.ปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้อมูล พูดคุย และกำหนดกติการ่วมกัน อาทิ ต้องเข้าร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นขั้นต่ำ 3.ดำเนินการตามโปรแกรม เริ่มด้วยการสร้างความไว้วางใจ โดยเลือกรูปแบบกิจกรรมที่แนะนำไว้ คือ ให้คำปรึกษารายบุคคล ลงเยี่ยมบ้าน และสร้างกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยเหลือเพื่อน

จากนั้น จึงให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและบุคคล ตลอดจนผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และบทลงโทษที่ต้องได้รับในทางกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับทัศนคติ

"ผู้กระทำความรุนแรงเข้าใจในพฤติกรรมของตนเอง ตระหนักว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลง และเชื่อมั่นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้"

โดยแกนนำจะเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง "ทักษะจำเป็น" ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทักษะการจัดการความเครียด การจัดการความขัดแย้งภายในครอบครัว การจัดการอารมณ์ของตนเอง และการสื่อสารภายในครอบครัว

ผศ.ดร.มาดี กล่าวทิ้งท้ายว่า การแก้ไขปัญหาที่ดีคือเปลี่ยนจากการ "หาคนผิด" เป็นร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งในการทำงานร่วมกับชุมชนโดยส่วนมากมักจะไม่มีแผนการหรือระบบดำเนินการที่ตายตัว โปรแกรมดังกล่าวก็เช่นกันที่เป็นเพียงการไกด์แนวทางให้ "ชุมชน" สามารถหยิบไปบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม