ร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง

| |
อ่าน : 528

 ที่มา: กรมควบคุมโรค

ร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทำให้จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือประชาชนยังคงให้ความสำคัญ โดยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยดีขึ้น โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือประมาณ 2,000 รายต่อสัปดาห์ ลดลงกว่าครึ่งจากช่วงฤดูฝนเดือน มิ.ย.-ส.ค. ที่ผ่านมา และน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี

           ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นมาตลอดฤดูฝนตามโครงการอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้ความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น จนถึงโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ในขณะนี้  ทำให้ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 ในทุกสถานที่  นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วย  

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยในขณะนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว บางพื้นที่ยังมีฝนตก จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2.เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  ทั้งนี้ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป สอบถามโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม