กพร.จัดทดสอบฝีมือแรงงาน

| |
อ่าน : 1,329

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

กพร.จัดทดสอบฝีมือแรงงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

กพร. จัดทดสอบฝีมือแรงงานกว่า 200 สาขา ทั่วประเทศ รับค่าจ้างตามฝีมือ-ลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมยกระดับฝีมือให้มีศักยภาพสูงขึ้น

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้กำชับกพร. เร่งดำเนินการพัฒนากำลังคนให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความต้องการแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมากในการส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ กพร. จึงขานรับนโยบายพัฒนาทักษะคนทำงานทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่ 1.0-4.0 ให้มีทักษะฝีมือ ซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นกระบวนหนึ่งที่กพร. นำมาใช้พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือคนในวัยแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เน้นวัดความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีถึง 3 ระดับ ตั้งแต่การวัดระดับความรู้ ความสามารถขั้นต้นจนถึงระดับสูงที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ได้ โดยเกณฑ์การทดสอบนั้น สอดคล้องกับหลักการที่ใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ซึ่งจะวัดความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนการทำงาน และมีผลงานสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ในแต่ละสาขาจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในระดับหนึ่งที่สถานประกอบกิจการหรือนายจ้างสามารถใช้เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการรับเข้าทำงาน ใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่งงานและขั้นเงินเดือน นอกจากนี้แรงงานที่มีทักษะฝีมือลดอัตราความเสียหายจากอุบัติเหตุและการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย สำหรับผู้บริโภคเองก็จะได้รับประโยชน์จากการได้รับบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

“ปัจจุบันกพร. ได้จัดให้มีการทดสอบฯ กว่า 200 สาขา ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้งในกรุงเทพมหานครและอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะการทดสอบฯ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งเป็นสาขาที่ถูกกำหนดให้ผู้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ต้องผ่านการทดสอบฯ ก่อนเป็นอันดับแรก จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าทดสอบฯ ได้ที่สพร.และสนพ. ดูรายได้ที่ www.dsd.go.th. เมนูกำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสอบถามได้ที่ 0 2245 4837, 0 2245 1707 ต่อ 718 หรือสายด่วน 1506 กด 4 ในงบปีประมาณ 2561” อธิบดีกพร. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม