โคราชประกาศภัยแล้ง14อำเภอ

| |
อ่าน : 2,632

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบจาก : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

โคราชประกาศภัยแล้ง14อำเภอ thaihealth

นครราชสีมา-โคราชประกาศภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7 แสนไร่ ผู้ว่าฯสั่งทุกพื้นที่เตรียมการรับมือตั้งเป้าปี 62ต้องมีน้ำใช้ทุกหมู่บ้าน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประกาศภัยแล้งแล้วใน14 อำเภอมีพื้นการเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 700,000 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าวกว่า 550,000 ไร่ และพืชสวนเกษตรอื่นๆ 150,000 ไร่ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือชดเชยนาข้าวไร่ละ 1,100 บาท พืชสวนเกษตร ไร่ละ 1,400 บาท

ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งปี62โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรองน้ำไว้ใช้โดยเฉพาะการกั้นฝายประชารัฐให้ทุกอำเภอเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากฝายประชารัฐที่ได้ดำเนินการสร้างขึ้น โดยเริ่มดำเนินการรับมือภัยแล้งตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมเป็นต้นไป หลังจากที่กั้นน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ตามแผนที่วางไว้แล้วจะให้ดำเนินการสูบน้ำเข้าแหล่งกักเก็บ

พร้อมกันนี้ให้ทุกอำเภอทำข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง รายงานมายังจังหวัดเพื่อจะได้สั่งการแก้ไขกับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ เมื่อถึงฤดูแล้ง"ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำใช้ไปถึงเดือนมิถุนายน 2562 จะไม่มีหมู่บ้านใดขาดแคลนน้ำ" ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้ง ทางจังหวัดกำลังพิจารณาจะอนุญาตให้พื้นที่ใดสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาการปลูกข้าวนาปีของพี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเท่าทีควรจึงเตรียมที่จะวิเคราะห์และสำรวจ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนปลูกข้าวนาปรังได้ตามความเหมาะสม

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม