เปิดโครงการ 'ถนนปลอดภัย' หวังลดอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 2,807

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์โอเอ็นบี นิวส์

เปิดโครงการ \'ถนนปลอดภัย\' หวังลดอุบัติเหตุ thaihealth

พ่อเมืองสามอ่าวเปิดโครงการ 'ถนนปลอดภัย' หวังลดอุบัติเหตุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมแอทที บูติค ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 ตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด พ.ต.อ.อรัญ โตยิ่ง ผกก.สภ.คลองวาฬ นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หน.หมวดทางหลวงประจวบฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการ 1669 รพ.ประจวบฯ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เครือข่าย สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพัลลภ กล่าวว่า ในปี 60 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิต 117 ราย บาดเจ็บ 2,900 ราย ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ที่ไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

เปิดโครงการ \'ถนนปลอดภัย\' หวังลดอุบัติเหตุ thaihealth

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563 และดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลักขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม