ของดี 'เมืองลุง' สู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

| |
อ่าน : 1,695

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ข่าวสด

ของดี \'เมืองลุง\' สู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ thaihealth

ของดี 'เมืองลุง' สู่ผลิตภัณฑ์ 'ซูชิ-ชา-ขนม' ข้าวสังข์หยด

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดำเนินงาน โครงการ "พัทลุงสร้างสรรค์ แบ่งปันรอยยิ้ม สร้างสุขวิถีถิ่น วิถีพอเพียง" ภายใต้ "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส" เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

ครูพรศรี ชูสังข์ ครูกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าที่มาของการดำเนินกิจกรรมว่า เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนชุมนุมนักธุรกิจน้อย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกนักเรียนชั้นม.1-6 มาขอคำปรึกษาในการสร้างรายได้เพื่อจุนเจือตัวเองและครอบครัว และเห็นว่าในจังหวัดพัทลุงมีของดีท้องถิ่นคือข้าวสังข์หยดจากนาอินทรีย์ จึงร่วมกันคิดว่าจะนำข้าวสังข์หยดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถจำหน่ายสร้างรายได้

ด้าน น.ส.โสภาวดี ชูนุ่ม หนึ่งในสมาชิกชุมนุมนักธุรกิจน้อย กล่าวว่า กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด คุณครูได้พานักเรียนไปลงพื้นที่เรียนรู้จริงจากชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง แหล่งผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เรียนรู้ตั้งแต่การเพาะต้นกล้า การดำนา จนถึงการเก็บเกี่ยว และการสีจนได้เมล็ดข้าว ก่อนที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ขนมขี้มอดซึ่งเป็นขนมท้องถิ่น ซูชิจากข้าวสังข์หยด ชาข้าวสังข์หยดและข้าวกรอบธัญพืช ทั้งหมดนี้จะนำไปขายในตลาดใต้โหนดในวันเสาร์-อาทิตย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม