ของดี 'เมืองลุง' สู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

| |
อ่าน : 2,435

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ข่าวสด

ของดี \'เมืองลุง\' สู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ thaihealth

ของดี 'เมืองลุง' สู่ผลิตภัณฑ์ 'ซูชิ-ชา-ขนม' ข้าวสังข์หยด

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดำเนินงาน โครงการ "พัทลุงสร้างสรรค์ แบ่งปันรอยยิ้ม สร้างสุขวิถีถิ่น วิถีพอเพียง" ภายใต้ "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส" เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

ครูพรศรี ชูสังข์ ครูกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าที่มาของการดำเนินกิจกรรมว่า เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนชุมนุมนักธุรกิจน้อย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกนักเรียนชั้นม.1-6 มาขอคำปรึกษาในการสร้างรายได้เพื่อจุนเจือตัวเองและครอบครัว และเห็นว่าในจังหวัดพัทลุงมีของดีท้องถิ่นคือข้าวสังข์หยดจากนาอินทรีย์ จึงร่วมกันคิดว่าจะนำข้าวสังข์หยดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถจำหน่ายสร้างรายได้

ด้าน น.ส.โสภาวดี ชูนุ่ม หนึ่งในสมาชิกชุมนุมนักธุรกิจน้อย กล่าวว่า กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด คุณครูได้พานักเรียนไปลงพื้นที่เรียนรู้จริงจากชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง แหล่งผลิตข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เรียนรู้ตั้งแต่การเพาะต้นกล้า การดำนา จนถึงการเก็บเกี่ยว และการสีจนได้เมล็ดข้าว ก่อนที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ขนมขี้มอดซึ่งเป็นขนมท้องถิ่น ซูชิจากข้าวสังข์หยด ชาข้าวสังข์หยดและข้าวกรอบธัญพืช ทั้งหมดนี้จะนำไปขายในตลาดใต้โหนดในวันเสาร์-อาทิตย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม