ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็ก-เยาวชน

| |
อ่าน : 2,469

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็ก-เยาวชน thaihealth

แฟ้มภาพ

พม.เป็นผู้นำเสนอ เพื่อให้ 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เกี่ยวกับการร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2560-2564 ที่ทาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้นำเสนอ เพื่อให้ 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณในการจัดการ โดย พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มาตรา 11(1) กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เสนอนโยบายและแผนต่อ ครม. โดยเมื่อปี 2554 ครม.ได้อนุมัติแผนและใช้มาแล้ว 5 ปี ขณะนี้ได้จัดทำแผนต่อเนื่องจากฉบับเดิม คือแผนปี 2560-2564 โดยนำเรื่องที่ประสบความสำเร็จในแผนก่อนหน้าเข้ามาดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง และพัฒนาจุดอ่อนที่เกิดขึ้น เช่น สุขภาพของเด็กปฐมวัย อัตราการคลอดบุตรของแม่วัยใสที่ลดลง

สำหรับแผนฉบับนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดสิ่งที่จะต้องต่อยอดให้ประสบความสำเร็จไว้ 5 ข้อประกอบด้วย 1.พัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก คือเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มจะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย 2.การสร้างความเข้มแข็งของกลไกสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สถานบันเทิงที่ไม่ควรอยู่ตามรอบ ๆ สถานศึกษาของเด็ก เป็นต้น

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน คือการเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ในกระบวนการทำกิจกรรมทั้งหลาย 4.ส่งเสริมบทบาท ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นไป 5.การพัฒนานวัตกรรม บริหารการจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือบุคคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนาเด็กจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ให้มีหลักการ ให้มีแนวคิดที่ตรงกันจะได้ทำงานให้สอดคล้องกัน

"นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ต่อให้เขียนออกมาดีแค่ไหน ถ้าทุกกระทรวง ไม่นำมาตัวนี้มาออกมาใช้นำมาเป็นตัวตั้ง ไม่ออกมาเป็นแผนงาน ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม