คืนชีวิตปกติผู้ป่วยระบบประสาท

| |
อ่าน : 1,488

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

คืนชีวิตปกติผู้ป่วยระบบประสาท thaihealth

แฟ้มภาพ

          สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทเป็นแห่งแรกในประเทศไทย หน้าที่หลักตรวจทางห้องปฏิบัติการและมีคลินิกเฉพาะโรคดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม

          นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเข้าไปทำลายระบบประสาทส่วนกลาง หรือระบบประสาทส่วนปลาย เนื่องจากโรคในกลุ่มนี้เป็นโรคที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ประมาณช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เข้าใจว่าไม่สามารถรักษาได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องทนต่อภาวะทุพพลภาพ เช่น เดินไม่ได้ ตามองไม่เห็น หรือมีความผิดปกติทางจิต จนเข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท แต่เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทในปัจจุบัน ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยรักษาทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

          ทั้งนี้ โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทเป็นโรคที่รักษาได้ แม้จะไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้ตามปกติภายใต้การรักษาของแพทย์ ซึ่งบทบาทของศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีหน้าที่หลักคือ 1.ดูแลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติระบบประสาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหาสาเหตุของการเกิดโรค และนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องด้วยประสิทธิภาพเครื่องมือที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานการตรวจในห้องปฏิบัติการ 2.การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท ทั้งผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยตนเอง รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ

          แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การวินิจฉัยโรคดังกล่าวอาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการทำภาพถ่ายทางสมองหรือไขสันหลัง การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ปัจจุบันวิทยาการของการตรวจโรคดังกล่าวมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีความผิดปกติและมีความจำเพาะสูง เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยาจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยทั้งในและนอกสถาบันทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

          นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา ได้ทำผลงานวิจัยแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นศูนย์อ้างอิงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยคลินิกเฉพาะโรคในศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เปิดให้บริการทุกศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. โดยจะรับเฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น สำหรับการทำงานของห้องปฏิบัติการ ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-12.30 น.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม