กอปศ.ถก 5 มิติความปลอดภัยของนักเรียน

| |
อ่าน : 612

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

กอปศ.ถก 5 มิติความปลอดภัยของนักเรียน thaihealth

แฟ้มภาพ

กอปศ.ถก 5 มิติความปลอดภัยของนักเรียนและสวัสดิภาพ ชี้ถือเป็นระบบสำคัญมากกว่าการจัดการเรียนการสอน ย้ำต้องกระตุ้นและสร้างผู้รับผิดชอบ สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เกิดการตระหนักรู้ ใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์มในการสร้างองค์ความรู้และระบบเฝ้าระวัง

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในภาพใหญ่ ซึ่งมีความชัดเจนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ที่ระบุว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนอย่างเดียวแต่เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของเด็กทุกกลุ่ม แต่ในประเด็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมบางประเด็นของการดำเนินการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียน เพราะ กอปศ.เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ แต่เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษามีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้นในเร็วๆนี้จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฎิบัติต่อไป

น.ส.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า ตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. ฉบับใหม่ ในมาตรา 54 ระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งเรื่องการสร้างระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงระบบขนส่งผู้เรียน ซึ่งเมื่อพูดถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกวันนี้จะเห็นว่า มีเหตุนักเรียนรุ่นพี่ตบตีรุนน้องที่เป็นเด็กพิเศษ ดังนั้นประเด็นความปลอดภัยเหล่านี้จึงถือเป็นระบบสำคัญที่มากกว่าการจัดการเรียนการสอน เพราะเมื่อโรงเรียนทำให้เด็กรู้สึกว่ามาเรียนแล้วไม่ปลอดภัยแม้จะจัดการเรียนการสอนดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม