พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้

| |
อ่าน : 3,767

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth

‘พัทลุง’ สร้างพลังการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อฝึกทักษะอาชีพและชีวิต

นายพรศักดิ์ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุงตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมกับ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำ โครงการสร้างพลังการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ค้นหาความถนัดและความสน ใจที่สามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้เพื่ออาชีพในอนาคต

พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth

โดยในชุมชนตะโหมดมีต้นทุนทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาชีพในชุมชนทั้งหมด 8 แห่ง ทั้ง ค้าขาย ทำขนมซ่อมรถ ตีเหล็ก เลี้ยงผึ้ง เพาะเห็ดเสริมสวย และจัดดอกไม้ ที่จะนำมาต่อยอดให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ในอาชีพต่างๆ สร้างความภูมิใจในอาชีพท้องถิ่นและเกิดความรักชุมชนตามความสนใจของแต่ละคนจำนวน 10 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 30 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกคนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดทักษะในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองด้วยการบันทึกความรู้เป็นการเขียนเรียบเรียงประสบการณ์ที่ได้รับภายใต้ความเข้าใจของตนเอง มีการนำข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยสมุดบันทึกภาพถ่าย และภาพวิดีโอ

พัทลุงสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ thaihealth

นอกจากความรู้ในอาชีพและการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว นายพรศักดิ์ ยังกล่าวว่า โครงการนี้ยังทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการอย่างชัดเจน ทั้ง กล้าแสดงออกมากขึ้น เกิดภาวะผู้นำ เรียนรู้วิธีการค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รู้จักการนำเสนอ เป็นการค้นพบตัวเองมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี นับได้ว่าโครงการสร้างพลังการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ของโรงเรียนประชาบำรุงเป็นต้นแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการฝึกกระบวนการสร้างพลังเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทั้งด้านความคิดและบุคลิกภาพ และทักษะต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม