สธ.ขอนแก่น เตือน เฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

| |
อ่าน : 2,411

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สธ.ขอนแก่น เตือน เฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง thaihealth

แฟ้มภาพ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชน ให้ดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเองและคนรอบข้างให้แข็งแรงอยู่เสมอ เฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนและผู้ป่วยเรื้อรัง

นายแพทย์พีระ  อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นโรคทางระบบประสาท ที่เกิดจาก ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง โดยมีสาเหตุมาจากการ แตก ตีบ หรืออุดตัน ของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เป็นผลให้สมองทำงานผิดปกติ  จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงตามความรุนแรงของโรค ได้แก่  มีอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 15 และมีโอกาสเกิดความพิการถาวรได้ถึงร้อยละ 60 ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง   หลอดเลือดดำ เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานและให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี ภายในเวลา 4-5 ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการ     ในระบบบริการ Stroke Fast Track ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายเป็นปกติ ได้ถึงร้อยละ 80

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ในปี 2561 มีผู้ป่วย Stroke จำนวน  4,656 ราย มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อย การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพให้เร็วที่สุดในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อลดการดูแลระยะยาว และ การดูแลแบบประคับประคอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 เพื่อลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการประสานงานที่รวดเร็วคล่องตัว มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานและบรรลุผลตามเป้าหมาย ในที่สุด

สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแล และฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งญาติและผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจึงมีความสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลได้ทันเวลาภายใน 4ชั่วโมงครึ่ง ตามกำหนด สามารถลดความรุนแรงของโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยลดความพิการ ลดการเสียชีวิต และทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นถึงร้อยละ ๘๐ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพ ด้วยหลัก 5 อ. ลดภาวะเสี่ยงของโรคดังนี้ รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ รักษาอารมณ์ ให้แจ่มใส ร่าเริง  อุจจาระดี คือ รับประทานอาหารที่มีกากใย และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร.02-590-3177-8

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม