เริ่มหว่าน'เมล็ดปอเทือง' หวังบานสะพรั่งใน'วันดินโลก'

| |
อ่าน : 909

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

เริ่มหว่าน\'เมล็ดปอเทือง\' หวังบานสะพรั่งใน\'วันดินโลก\' thaihealth

แฟ้มภาพ

          มณฑลทหารบกที่ 24 หว่านเมล็ดพันธุ์ “ปอเทือง เหลืองอร่ามไปทั่วเมือง ดอกไม้สัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้บานสะพรั่งช่วงวันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดิน

          ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานนำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร ปลูกต้นปอเทือง จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 16 ไร่ ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

          พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี ต้นปอเทือง นั้น เป็นต้นไม้ หนึ่งในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรื่องการปรับปรุงดิน ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อแก้ความเป็นกรดให้แก่ดิน ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง และด้วยพระอัจฉริยภาพในการแนะนำด้านการเกษตร พระองค์ท่านได้ศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี

          สำหรับต้นปอเทือง จะใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ 2 เดือน การทำกิจกรรมปลูกปอเทืองในวันนี้ จะทำให้ต้นปอเทืองไปออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่ 5 ธันวาคมพอดี ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน และเมื่อเมื่อต้นปอเทืองเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการแก้ไขปัญหาดิน ทุ่งปอเทืองแห่งนี้ยังเป็นจุดที่สวยมาก เหมาะแก่การถ่ายภาพอีกด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม