แพร่รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามปฏิบัติการ

| |
อ่าน : 322

ที่มา : สวท.แพร่

แพร่รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามปฏิบัติการ  thaihealth

แฟ้มภาพ

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามปฏิบัติการ ภารกิจเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ

กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนหรือไปทำงานในตอนเช้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตามปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญของจังหวัดแพร่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้เริ่มปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติด และการบริหารจัดการขยะด้วยการลดและคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2561 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้เน้นย้ำไปยังนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้ง 8 อำเภอ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกเหนือจากช่วงปีใหม่และสงกรานต์ เช่น เข้าพรรษา – ออกพรรษา ลอยกระทง หรือช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันและประชาชนมีการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หรือในช่วงปลายเดือนกันยายนที่มีงานเลี้ยงเกษียณ เพื่อป้องปรามและลดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยนั้น

ล่าสุดได้รับรายงานว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในอำเภอต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ใช้รถใช้ถนนออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนหรือไปทำงานในตอนเช้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม