เปิดพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

| |
อ่าน : 3,157

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

เปิดพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน thaihealth

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ดึงแกนนำนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ลดปัญหาอุบัติเหตุ

วันนี้ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีส่วนราชการ หน่วยงาน คปภ.สตูล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด สาขาสตูล สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล ฝ่ายปกครองจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 150 คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนอาสาเยาวชนคนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล และกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

เปิดพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน thaihealth

นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลคลองขุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้จึงเป็นการดึงแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการจราจร เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและลดปัญหาอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในพื้นที่

นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีการใช้ยานพาหนะเพิ่มขึ้น อุบัติเหตุจึงเป็นปัญหาสำคัญในลำดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งเยาวชนและประชาชน ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัย ไม่มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน และที่สำคัญ คือ การไม่เคารพกฎจราจร จึงทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองขุด ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ และถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และจะเป็นแนวทางให้คนทุกกลุ่ม ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอื่น ๆ ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม