จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมรำลึกถึงร.9

| |
อ่าน : 1,020

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมรำลึกถึง ร.9 thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.- มท. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ น้อมรำลึกถึง ร.9

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และกิจกรรมขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองรังสิต

โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของตำบล โดย รพสต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับจิตอาสาและประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยวันละ 1 หมู่บ้านหมุนเวียนทุกวันจนครบทุกหมู่บ้าน จัดพิธีเปิดตัวพร้อมกันทุกตำบล ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ ภาพถ่าย จำนวนบ้านที่ได้รับการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เพื่อส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และรายงานกรมควบคุมโรคเป็นรายสัปดาห์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dhfvbd@gmail.com และ Line@อาสาปราบยุง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม