ข้อห้ามของผู้ถือศีลเจ

| |
อ่าน : 3,408

ที่มา : หมอชาวบ้าน

ข้อห้ามของผู้ถือศีลเจ thaihealth

แฟ้มภาพ

ความหมายของคำว่า “เจ” นั้นไม่ใช่เพียงการไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นดังที่กล่าวข้างต้น แต่ยังหมายรวมถึง การถือปฏิบัติในข้อห้ามต่างๆ

การถือศีลเจในทางธรรมส่งเสริมให้ปฏิบัติตามศีล 3 ข้อใหญ่ คือ

1. เจที่ปาก (วาจา) ต้องควบคุมปาก (วาจา) มิให้ละเมิดข้อห้ามดังต่อไปนี้

 • ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 • ไม่พูดยุแหย่ ส่อเสียด
 • ไม่กล่าวคำหยาบ
 • ไม่กินเนื้อ เนื่องจากมีความเชื่อว่าทุกชีวิตมีการว่ายตายเกิด คนที่ทำบาปอาจไปเกิดเป็นสัตว์ การกินเนื้อสัตว์ จึงเท่ากับกินเนื้อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

2. เจที่กาย ต้องควบคุมมิให้ตนเองประพฤติผิดดังข้อห้ามต่อไปนี้

 • ไม่ทำให้ตนเองเดินทางชั่ว เช่น เล่นการพนัน
 • ไม่คิดความเคยชินที่ไม่ดี
 • ไม่เกิดความโลภ ฟุ้งช่าน ติดอยาก
 • ไม่ฆ่าสิ่งที่มีชีวิต
 • ไม่เป็นคนที่แสวงหาโชคลาภ

3. เจที่ใจ ต้องควบคุมมิให้จิตของตนหมกหมุ่นครุ่นคิดในข้อห้ามต่างๆ ดังนี้

 • ไม่เกิดขณะจิตที่เป็นสิ่งชั่วร้าย
 • ไม่คิดในเรื่องกามราคะ (สำส่อนทางเพศ)
 • ไม่คิดเรื่องไร้สาระ
 • ไม่ควรให้จิตเคลื่อนไหวง่าย พลิ้วไหวตามเหตุการณ์ต่างๆ
 • ไม่เป็นคนที่โลภมาก อยากเสพสุข

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ปวารณาตัวเข้าชื่อเป็นสมาชิกโรงเจต่างๆ หรือแม้แต่คนที่ตั้งสัตย์ปฏิญาณกับตนเองว่าจะขอถือศีลเจ ฉะนั้นหากต้องการ “ล้าง” จิตใจให้ผ่องแผ้วใสสะอาด ปลอดโปร่งอย่างแท้จริงแล้วล่ะก็ การปฏิบัติให้ควรทุกข้อศึลจึงถือเป็นกุศลธรรมยิ่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม