หนุนเด็กไทย "คิดดี ไม่คิดโกง"

โดย
| |
อ่าน : 6,750

ตัวแทนโครงการคนไทยหัวใจสีขาว มอบธงสัญลักษณ์แห่งการคิดดี ไม่คิดโกง แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนรุ่นใหม่

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบธงสัญลักษณ์แห่งการคิดดี ไม่คิดโกง จากตัวแทนองค์กรภาคีภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจสีขาว ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุขตยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และยุวพุทธิ จากสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีความตระหนักดี ถึงรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง และดีงามแก่เยาวชน ทางด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ป้องกันไม่ให้เยาวชนถูกครอบงำด้วยกระแสวัตถุนิยม และขาดการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2554สำหรับภาระกิจหลักของฑูตความดีแห่งประเทศไทย คือ การปลูกจิตสำนึกแห่งการคิดดี ทำดี มีจิตซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนัก และหลีกเลี่ยงการกระทำอันก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่น และให้คนไทยเกิดการรับรู้ร่วมกัน เป็นหนึ่งในพลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม