หนุนเด็กไทย "คิดดี ไม่คิดโกง"

โดย
| |
อ่าน : 5,834

ตัวแทนโครงการคนไทยหัวใจสีขาว มอบธงสัญลักษณ์แห่งการคิดดี ไม่คิดโกง แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนรุ่นใหม่

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบธงสัญลักษณ์แห่งการคิดดี ไม่คิดโกง จากตัวแทนองค์กรภาคีภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจสีขาว ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุขตยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และยุวพุทธิ จากสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีความตระหนักดี ถึงรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง และดีงามแก่เยาวชน ทางด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ป้องกันไม่ให้เยาวชนถูกครอบงำด้วยกระแสวัตถุนิยม และขาดการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2554สำหรับภาระกิจหลักของฑูตความดีแห่งประเทศไทย คือ การปลูกจิตสำนึกแห่งการคิดดี ทำดี มีจิตซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนัก และหลีกเลี่ยงการกระทำอันก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่น และให้คนไทยเกิดการรับรู้ร่วมกัน เป็นหนึ่งในพลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม