แนะวัยรุ่น 4.0 เตรียมรับมือโลกยุคการเปลี่ยนแปลง

| |
อ่าน : 2,972

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

แนะวัยรุ่น 4.0 เตรียมพร้อมรับมือโลกยุคการเปลี่ยนแปลง thaihealth

แฟ้มภาพ

เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม กรมสุขภาพจิตแนะนำวัยรุ่นยุค 4.0 เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพจิตในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World  Mental  Health  Day) ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (World  Health  Organization : WHO) ได้กำหนดธีมในปี 2018 คือ วัยรุ่นกับสุขภาพจิตในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง (Young  People  and  Mental  Health  in  a  Changing  World) เพื่อให้ความสำคัญกับวัยรุ่นที่เป็นวัยเริ่มต้นในการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่น บางคนต้องเปลี่ยนที่เรียนใหม่ จากโรงเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย บางคนต้องออกหางานทำ หลายเหตุการณ์ในช่วงนี้ ทำให้วัยรุ่นต้องผลักดันตนเอง เพื่อจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและเครียดกับสถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญ วัยรุ่นบางรายที่ไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ความเครียดนั้นได้ และปล่อยให้สะสมนานวันเข้า อาจนำมาสู่ความเจ็บป่วยทางจิตได้  

โดยพบร้อยละ 50 ของผู้ที่เจ็บป่วยทางจิต เริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่อายุ 14 ปี และหลายรายไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือทางการแพทย์ ปัญหาสุขภาพจิตที่พบในวัยรุ่นเป็นอันดับ 3 คือ โรคซึมเศร้า อันดับ 2 คือ การฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่พบในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-29 ปี มากที่สุด และอันดับ 1 การใช้แอลกอฮอล์ และยาเสพติด ดังนั้น การที่วัยรุ่นมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตจะเป็นการดี เพื่อเป็นเกราะในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นไปจนตลอดชีวิตของเขา

ทางด้านแพทย์หญิงรัชนี  ฉลองเกื้อกูล  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัยรุ่นสามารถเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันกับปัญหาสุขภาพจิตในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองให้มีความสุขได้ ดังนี้  1. การฝึกคิดบวก เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้ ความสุขเริ่มได้ที่ตัวเรา 2. การหากิจกรรมที่ชอบทำ เพราะความสุขมาจากการได้ทำในสิ่งที่รัก  3. หมั่นออก กำลังกาย เพราะการขยับตัว จะทำให้ความคิดวิตกกังวลลดน้อยลง เพราะพลังงานไปอยู่กับการขยับร่างกาย เป็นการเทความเครียดออกจากสมอง  4. การทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการใช้พลังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเพิ่มความภูมิใจในตนเอง  และ 5. การทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงและครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะในการอยู่กับผู้อื่นในสังคม

สำหรับครอบครัวที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่น ขอแนะนำให้ปฏิบัติกับวัยรุ่นอย่างสร้างสรรค์ โดยการเปลี่ยนจากการ             “บ่นว่า” เป็นการ “เพิ่มชม” และให้บอกความรู้สึกจากใจ เช่น รัก, เป็นห่วง, คิดถึง หมั่นชื่นชมลูกบ่อยๆ และคอยเตือนตัวเองให้นึกถึงข้อดีของลูกเสมอๆ เพื่อให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้พ่อแม่สามารถยอมรับกับพฤติกรรมของลูกวัยรุ่นได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม