โรคหลอดเลือดสมอง...ภัยร้ายใกล้ตัว

| |
อ่าน : 1,631

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า

โรคหลอดเลือดสมอง...ภัยร้ายใกล้ตัว thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง นับเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะโรคนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตและพิการเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย การทำความรู้จักกับโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะหากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจะสามารถช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตหรือพ้นจากการพิการได้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย คือมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการถึงร้อยละ 70 หากวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาหลอดเลือดตีบอุดตัน หรือแตกได้ภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง โอกาสเสียชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนและพิการก็จะน้อยลง โรงพยาบาลศิริราชจึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เอราวัณ กทม. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาโครงการรักษา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช มีรถพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันโดยรถพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ดังกล่าว เป็นรถพยาบาลเคลื่อนที่ในการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของภาครัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคม

ทั้งนี้ เมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการ 3 อย่าง คือ 1.หน้าเบี้ยว ปากตกไม่เท่ากัน 2.อ่อนแรงครึ่งซีก และ 3.การพูดผิดปกติ ไม่ชัด ติดขัด หรือไม่เข้าใจให้โทรศัพท์มายังสายด่วนฉุกเฉิน 1669 หรือศูนย์เอราวัณ เพื่อประเมินว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ หากไม่ใช่จะส่งไปยังโรงพยาบาลตามระบบ หรือแม้จะใช่โรคหลอดเลือดสมอง แต่หากอยู่ใกล้โรงพยาบาลอื่นหรือทางญาติผู้ป่วยต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลเดิมหรือโรงพยาบาลตามระบบ รถกู้ชีพดังกล่าวก็จะไปส่งให้ แต่หากต้องการเข้าโครงการนำร่องก็จะมีการประสานมายังหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่ออกไปรับในจุดนัดพบ

ขณะที่ผู้ป่วยอยู่บนรถพยาบาลเคลื่อนที่ในโครงการจะมีการประเมินอาการผู้ป่วย โดยสแกนสมองผู้ป่วยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบใด ซึ่งจะมีการส่งข้อมูลไปยัง รพ.ศิริราชเพื่อร่วมวินิจฉัย หากเป็นการตีบก็สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือใส่สายสวนได้เลย ทำให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ไว เป็นการร่นระยะเวลาในการรักษาลงมา แต่หากเป็นการแตกก็จะรีบนำตัวส่ง รพ.ศิริราช แต่ถ้าผู้ป่วยเกิดไม่รู้สึกตัว หายใจไม่ดี รถจะเป็นเสมือนรถฉุกเฉินที่สามารถกู้ชีพได้ ในการใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น ผู้ป่วยที่ร่วมโครงการนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสิทธิรักษาปกติ และในอนาคตอาจมีการขยายโครงการไปสู่พื้นที่อื่น หรือเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นในการดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม