เสียงเล็กๆ จากเด็ก 'ทำดี'

| |
อ่าน : 1,863

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 

ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์ 

เสียงเล็กๆ จากเด็ก \'ทำดี\' thaihealth

เด็กทำดี! พีอาร๋งานวัดมีส่วนร่วมแผ่พระพุทธศาสนาระดับชุมชนเด็กทำดี! โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ภายใต้ความร่วมมือของ มจร สสส. และ 'พระธรรมทูตสุขภาวะ' เมืองกล้วยไข่ จัดโครงการเสียงเล็กๆจากเด็กทำดี พีอาร๋งานวัด

วันที่ 7 ต.ค.2561 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี) รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก "Boonlert Chuaythanee" ความว่า Cap Conerstone แนวคิดหินก้อนเล็กๆ เขยื้อนจักรวาล โครงการเสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี การขยายผลการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย โดยความร่วมมือของ มจร สสส. และ “พระธรรมทูตสุขภาวะ” จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมจัดโครงการเสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี

เด็กจากโครงการ "เสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี" เดินประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เชิญชวนให้เข้าวัด ฟังธรรม และประพฤปฏิบัติ ดี เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กดีต้นแบบในโครงการเดินประชาสัมพันธ์ เข้าไปในบ้านเรือน ตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์ งานทางพระพุทธศาสนาต่างๆ

ผลที่ได้รับ คือ เยาวชนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับชุมชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาดีขึ้น เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสำนึกรักวัฒนธรรมประเพณีและมีจิตสาธารณะ ทำให้พุทธศาสนาชิกชน ได้ทราบวันสำคัญต่างๆ และเชิญชวนให้มาทำบุญ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม