เสียงเล็กๆ จากเด็ก 'ทำดี'

| |
อ่าน : 1,269

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 

ภาพประกอบจากบ้านเมืองออนไลน์ 

เสียงเล็กๆ จากเด็ก \'ทำดี\' thaihealth

เด็กทำดี! พีอาร๋งานวัดมีส่วนร่วมแผ่พระพุทธศาสนาระดับชุมชนเด็กทำดี! โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย ภายใต้ความร่วมมือของ มจร สสส. และ 'พระธรรมทูตสุขภาวะ' เมืองกล้วยไข่ จัดโครงการเสียงเล็กๆจากเด็กทำดี พีอาร๋งานวัด

วันที่ 7 ต.ค.2561 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี) รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก "Boonlert Chuaythanee" ความว่า Cap Conerstone แนวคิดหินก้อนเล็กๆ เขยื้อนจักรวาล โครงการเสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี การขยายผลการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย โดยความร่วมมือของ มจร สสส. และ “พระธรรมทูตสุขภาวะ” จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมจัดโครงการเสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี

เด็กจากโครงการ "เสียงเล็กๆ จากเด็กทำดี" เดินประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เชิญชวนให้เข้าวัด ฟังธรรม และประพฤปฏิบัติ ดี เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กดีต้นแบบในโครงการเดินประชาสัมพันธ์ เข้าไปในบ้านเรือน ตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์ งานทางพระพุทธศาสนาต่างๆ

ผลที่ได้รับ คือ เยาวชนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับชุมชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาดีขึ้น เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมและปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสำนึกรักวัฒนธรรมประเพณีและมีจิตสาธารณะ ทำให้พุทธศาสนาชิกชน ได้ทราบวันสำคัญต่างๆ และเชิญชวนให้มาทำบุญ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม