ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

| |
อ่าน : 678

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ thaihealth

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบ Real time เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน หากประชาชนพบเห็นปัญหาขัดข้องการใช้งาน แจ้งได้ที่ 1111 กด 88 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ว่า ขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ และมีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (ไวไฟ ฟรี) 1 จุด ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน 26 กันยายน 2561 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ทั้งหมด 4,048,466 คน และมีจำนวนเข้าใช้งานทั้งหมด 20,999,973 ครั้ง นับว่าเป็นความคุ้มค่าต่อการลงทุน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน มุ่งใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐมาตลอด

จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐแล้วมากกว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ กศน. อีกทั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแผนงานต่อไปโดยมุ่งสร้างกลุ่มเน็ตอาสาประชารัฐของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการใช้งานด้านอื่น ๆ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ แจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หรือ (Network Operation Center : NOC) โดยศูนย์ดังกล่าว ทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะการทำงานของโครงข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลเวลาจริง (Real Time) สามารถรับทราบข้อมูลจุดให้บริการเน็ตประชารัฐของทุกหมู่บ้าน ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือเกิดเหตุขัดข้องที่จุดให้บริการที่ไหน

“หากพบว่าเกิดจากระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง จะสามารถแก้ไขได้จากส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ แต่กรณีขัดข้องในลักษณะสายขาด อุปกรณ์เสียหาย จะใช้เวลาในการเดินทางเข้าพื้นที่ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่โดยด่วน กรณีพื้นที่ห่างไกลเกิน 50 กิโลเมตร (กม.) นั้น จะใช้เวลาในการเดินทางในการเข้าพื้นที่เพื่อแก้ไข โดยจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติโดยเร็ว”

ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 พบว่าภาพรวมเกิดเหตุขัดข้องส่วนใหญ่จากสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจุดเชื่อมต่อระหว่างทางเสีย รองลงมาเป็นสาเหตุจากระบบไฟฟ้า หรือปลายทางปิดอุปกรณ์และเหตุเสียที่จุดติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ในการแก้ไขเหตุขัดข้องส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 96.73 ของจำนวนเหตุขัดข้องทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม จะแก้ไขเหตุขัดข้องให้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขเหตุขัดข้องเป็นไปตามมาตรฐานและให้บริการอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่ติดตั้งจุดให้บริการเน็ตประชารัฐ หากพบเห็นว่าระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งมาที่ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1111 กด 88 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและแนะนำในการใช้ รวมถึงประสานงานเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถแจ้งเหตุขัดข้อง ได้ที่ email : tot_csoc_gov@tot.co.th

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเน็ตประชารัฐ ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงดีอีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียน เรื่องคุณภาพการใช้งาน พร้อมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวนผู้ใช้งาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าใช้งาน รวมถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม