กระทรวงแรงงาน เคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัย

| |
อ่าน : 487

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงาน เคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัย thaihealth

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน สร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ ตามกลไกประชารัฐ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ “นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ” โดยกล่าวเปิดงานว่า กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงาน มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมส่งผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือการสร้างเสริมสุขภาพให้แรงงานมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ปัจจุบันพบว่า ประชากรไทยวัยแรงงานมีปัญหาสุขภาวะส่งผลให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 930,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของจีดีพีของประเทศ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การเร่งเดินหน้าขับเคลื่อน Safety Thailand อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การทำงานจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องทำงานโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ ภายใต้นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบกิจการ มุ่งสู่การลดปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม