งานแถลงข่าว "เจนี้ ลดเค็ม ได้บุญ ได้สุขภาพ"

โดย
| |
อ่าน : 242
งานแถลงข่าว 
"เจนี้ ลดเค็ม ได้บุญ ได้สุขภาพ"
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30- 12.00 น. 
ณ ห้องกรีน ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน 
10.30 - 11.00 น.     แถลงข่าว “เจนี้ ลดเค็ม ได้บุญ ได้สุขภาพ” 
โดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี
และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
ประเด็น 
• เปิดผลสำรวจความเค็มในเมนูยอดฮิตเทศกาลกินเจ บนถนนสายเศรษฐกิจ 
• ข้อแนะนำในการกินเจ ให้ได้บุญ ได้สุขภาพ
• สาธิตด้วยเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารเจ บนถนนสายเศรษฐกิจ
11.00 - 11.30 น.     สาธิตการทำอาหารเจ ไม่เค็มก็อร่อยได้
โดย อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
11.30 - 12.00 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
12.00 น.                  รับประทานอาหารเจ เมนูลดเค็มก็อร่อยได้ 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม