เด็ก 8-12 ปี เสี่ยงภัยออนไลน์

| |
อ่าน : 1,323

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เด็ก 8-12 ปี เสี่ยงภัยออนไลน์ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม.เผยเด็ก อายุ 8-12 ปี เสี่ยงภัยออนไลน์ และมีแนวโน้มความรุนแรงในสังคมเพิ่มสูงขึ้น

นางสุวรีย์ ใจหาญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิดัล พบว่าพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยอายุ 8-12 ปี มีโอกาสเสี่ยงภัยจากออนไลน์สูงมากถึงร้อยละ 60 โดยเหตุที่พบมากที่สุด ได้แก่ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การด่าด้วยคำหยาบ การเข้าถึงสื่อลามก การพูดคุยเรื่องเพศบนโลกออนไลน์ การติดเกมส์ และการถูกล่อล้วง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทรวงพม. เสนอไว้คือมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อออนไลน์ การส่งเสริมให้พ่อแม่รู้จักใช้สื่อออนไลน์ และการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับเด็ก รวมทั้งควรมีการรายงานการเฝ้าระวัง และขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กระทรวงพม มีการเปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่ออนไลน์ เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยดังกล่าว พร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ่มครองเด็กและเยาวชยให่รู้เท่าทัน ใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตามปัญหาความรุนแรงในสังคมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 83.6 เฉลี่ย 5 รายต่อวัน สำหรับประเด็นที่น่าห่วงใย คือ ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัว หากนิ่งเฉยอาจกลายเป็นอาชญากรรมในครอบครัวได้ โดยกระทรวง พม. ผลักดันให้การยุติความรุนแรงในสังคมเป็นวาระแห่งชาติด้วยการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว การร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ การให้ความสำคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นจากภายในครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม