ห้องเรียนเรื่องผัก

| |
อ่าน : 1,879

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ห้องเรียนเรื่องผัก thaihealth

ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" 

ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" เหตุที่มีวิชานี้ก็เนื่องจากคุณครูในโรงเรียนพบปัญหาว่า เด็กๆ กว่าร้อยละ 30 ของโรงเรียนไม่ชอบกินผัก ดังนั้น หลักสูตรห้องเรียนเรื่องผักจึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในหลากหลายวิธี โดยการนำวิชาเรียนมาบูรณาการกับการเกษตร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักไว้กินเองและยังพัฒนาเป็นรายได้เสริม

"หลังจากสร้างความตระหนักให้เด็กแล้ว เราจะพยายามให้เขาซึมซับ โดยเราบูรณาการในหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาสุขศึกษาที่ดูแลในเรื่องสุขภาพ และวิชาการงานการเกษตรเพื่อไม่ให้เด็กเขาเบื่อ และเราพบว่าเด็กชอบวาดภาพ คุณครูก็ให้วาดภาพผักที่เขาชอบ จากนั้นก็จะให้เด็กไปสืบค้นชื่อภาษาอังกฤษและค้นหาสรรพคุณของผัก" คุณครูประพิษ นาจะรวย ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เล่าให้ฟังถึงรูปแบบที่พยายามกระตุ้นให้เด็กๆ หันมากินผัก ซึ่งต้องมีการบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย ด้วยเพราะอยากเห็นเด็กๆ ในโรงเรียนรู้จักการปลูกและบริโภคผัก เพื่อพวกเขาจะได้มีสุขภาวะที่ดีในทุกๆ มิติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม