ห้องเรียนเรื่องผัก

| |
อ่าน : 1,791

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ห้องเรียนเรื่องผัก thaihealth

ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" 

ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" เหตุที่มีวิชานี้ก็เนื่องจากคุณครูในโรงเรียนพบปัญหาว่า เด็กๆ กว่าร้อยละ 30 ของโรงเรียนไม่ชอบกินผัก ดังนั้น หลักสูตรห้องเรียนเรื่องผักจึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในหลากหลายวิธี โดยการนำวิชาเรียนมาบูรณาการกับการเกษตร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักไว้กินเองและยังพัฒนาเป็นรายได้เสริม

"หลังจากสร้างความตระหนักให้เด็กแล้ว เราจะพยายามให้เขาซึมซับ โดยเราบูรณาการในหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาสุขศึกษาที่ดูแลในเรื่องสุขภาพ และวิชาการงานการเกษตรเพื่อไม่ให้เด็กเขาเบื่อ และเราพบว่าเด็กชอบวาดภาพ คุณครูก็ให้วาดภาพผักที่เขาชอบ จากนั้นก็จะให้เด็กไปสืบค้นชื่อภาษาอังกฤษและค้นหาสรรพคุณของผัก" คุณครูประพิษ นาจะรวย ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เล่าให้ฟังถึงรูปแบบที่พยายามกระตุ้นให้เด็กๆ หันมากินผัก ซึ่งต้องมีการบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย ด้วยเพราะอยากเห็นเด็กๆ ในโรงเรียนรู้จักการปลูกและบริโภคผัก เพื่อพวกเขาจะได้มีสุขภาวะที่ดีในทุกๆ มิติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม