ห้องเรียนเรื่องผัก

| |
อ่าน : 2,012

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ห้องเรียนเรื่องผัก thaihealth

ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" 

ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ที่นี่มีวิชาเรียนที่ว่าด้วย "เรื่องผัก" เหตุที่มีวิชานี้ก็เนื่องจากคุณครูในโรงเรียนพบปัญหาว่า เด็กๆ กว่าร้อยละ 30 ของโรงเรียนไม่ชอบกินผัก ดังนั้น หลักสูตรห้องเรียนเรื่องผักจึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในหลากหลายวิธี โดยการนำวิชาเรียนมาบูรณาการกับการเกษตร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักไว้กินเองและยังพัฒนาเป็นรายได้เสริม

"หลังจากสร้างความตระหนักให้เด็กแล้ว เราจะพยายามให้เขาซึมซับ โดยเราบูรณาการในหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาสุขศึกษาที่ดูแลในเรื่องสุขภาพ และวิชาการงานการเกษตรเพื่อไม่ให้เด็กเขาเบื่อ และเราพบว่าเด็กชอบวาดภาพ คุณครูก็ให้วาดภาพผักที่เขาชอบ จากนั้นก็จะให้เด็กไปสืบค้นชื่อภาษาอังกฤษและค้นหาสรรพคุณของผัก" คุณครูประพิษ นาจะรวย ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เล่าให้ฟังถึงรูปแบบที่พยายามกระตุ้นให้เด็กๆ หันมากินผัก ซึ่งต้องมีการบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย ด้วยเพราะอยากเห็นเด็กๆ ในโรงเรียนรู้จักการปลูกและบริโภคผัก เพื่อพวกเขาจะได้มีสุขภาวะที่ดีในทุกๆ มิติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม