1 พ.ย.เด็ก กทม.เลิกกินนมถุง

| |
อ่าน : 648

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

1 พ.ย.เด็ก กทม.เลิกกินนมถุง thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.เลิกให้โรงเรียนในสังกัดแจกนมถุงเปลี่ยนมาดื่มนมกล่อง เริ่มเดือนพ.ย.นี้ แก้ปัญหาขยะจากถุงนมได้1.5แสนซองต่อวัน

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พลโทโชติภณจันทร์อยู่ สมาชิกสภา กทม.ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมรวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมโดยกล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบันสามารถจัดเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ10,500 ตันในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติกทั้งหลอด ถุงพลาสติกกล่องโฟมรวมทั้งพลาสติกประเภทอื่นๆมากถึง1,400 ตันซึ่งจำแนกเป็น ขยะถุงพลาสติกจัดเก็บได้ที่8ล้านใบต่อวันเมื่อเทียบจำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมีรวมกว่า10ล้านคนเฉลี่ยแล้วประชากร1คนจะมีการใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบ เมื่อมีขยะมากขึ้นทำให้ในแต่ละปี กทม.ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อการกำจัดขยะจึงขอให้กทม.มีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกทม.นำร่องในการ ลดละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมรวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทต่างๆด้วย

ด้านนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานค(กทม.) กล่าวว่า การลดละเลิกการใช้พลาสติก ถือเป็นนโยบายที่กทม.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมา ผู้ว่าฯกทม.ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่3ก.ย.2561 ให้หน่วยงานลดละเลิก การใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟม ซึ่งนำร่องโดยโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาลและให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใช้บรรจุยาทดแทนส่วนสำนักการศึกษาเตรียมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมจากนมถุงพลาสติกจะเปลี่ยนไปใช้นมกล่องกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นเริ่มวันที่ 1พ.ย.นี้ช่วยลดการใช้ถุงนม1.5แสนซอง/วัน ส่วนหน่วยงานอื่นๆในสังกัด กทม.ก็พยายามดำเนินการลดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเช่นกันและกทม.จะเร่งรณรงค์ให้ชุมชนต่างๆลดปริมาณขยะโดยเฉพาะประเภทพลาสติกอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ที่ประชุมสภากทม.มีมติเห็นชอบต่อญัตติดังกล่าวซึ่งจะเสนอต่อฝ่าบบริหารกทม.พิจารณาดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม